Ring oss för att få stöd

Till Rätt att välja kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om du har frågor om hot och våld. Vi som svarar är vana att möta människor som utsatts för hedersrelaterat våld. Du som närstående kan också ringa för att få råd och stöd.

Du kan ringa alla dagar

Det går att ringa till Rätt att välja alla dagar kl. 7-21. Samtalet är gratis.

Du kan få råd och stöd

Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Om du vill kan vi föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge dig ytterligare hjälp där du bor.

Du kan vara anonym

Du får vara anonym när du ringer. Vi ser inte telefonnumret du ringer från och kommer inte att ringa upp dig. Om du inte vill att samtalet ska synas i samtalshistoriken på din telefon behöver du radera samtalet därifrån.

Du har rättigheter

Får du inte leva som du vill? Du har rättigheter och det finns hjälp att få.

Du kan få prata ditt språk

Vi kan ordna tolk på många olika språk. Tala om vilket språk du vill prata och vänta kvar i samtalet medan vi kontaktar en tolk. Det kan ta upp till tio minuter innan tolkningen kan börja.

Du får prata med professionella

Vi som svarar är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor som utsatts för hot och våld i hederns namn.

Du kan ringa alla dagar

Det går att ringa till Rätt att välja alla dagar kl. 7-21. Samtalet är gratis.

Du kan vara anonym

Du får vara anonym när du ringer. Vi ser inte telefonnumret du ringer från och kommer inte att ringa upp dig. Om du inte vill att samtalet ska synas i samtalshistoriken på din telefon behöver du radera samtalet därifrån.

Du kan få prata ditt språk

Vi kan ordna tolk på många olika språk. Tala om vilket språk du vill prata och vänta kvar i samtalet medan vi kontaktar en tolk. Det kan ta upp till tio minuter innan tolkningen kan börja.

Du kan få råd och stöd

Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Om du vill kan vi föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge dig ytterligare hjälp där du bor.

Du har rättigheter

Får du inte leva som du vill? Du har rättigheter och det finns hjälp att få.

Du får prata med professionella

Vi som svarar är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor som utsatts för hot och våld i hederns namn.

Ring oss

020-57 70 70

Rätt att välja är öppen alla dagar kl. 7-21 och ger stöd till dig som utsatts för hot och våld för att skydda familjens rykte eller heder. Samtalet är gratis och du behöver inte berätta vem du är.