Press och nyheter

Kontaktpersoner

Ylva Porsklev

Pressekreterare

Elisabet Sandberg

Kommunikationsansvarig

 

Faktaruta om Rätt att välja:

Rätt att välja 020-57 70 70 är en nationell stödtelefon som riktar sig till personer i alla åldrar som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Även närstående är välkomna att ringa för råd och stöd. Den som ringer får vara anonym och samtalet är gratis. Stödlinjen är öppen alla dagar kl. 7-21 och drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelande

Ny stödlinje för personer utsatta för hedersförtryck

03-06-2024

NCK har öppnat en stödtelefon för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck: Rätt att välja 020-57 70 70. Stödtelefonen riktar sig till alla åldrar och är öppen alla dagar kl. 7-21.