Orolig för någon i din närhet?

Du som är anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatts för hot eller våld i hederns namn är också välkommen att ringa till Rätt att välja för att få råd och stöd. Vi har öppet varje dag kl. 7-21 och du ringer oss gratis.