Lättläst svenska

 

Få stöd

 

Telefonnumret till Rätt att välja är 020-57 70 70.

 

Du kan ringa till oss för att

få stöd och information

om du har blivit slagen, hotad,

illa behandlad eller kontrollerad

av din familj eller släkt.

 

Är du släkt med någon

eller vän till någon

som har varit med om det,

kan du också ringa till oss.

 

Vi har öppet alla dagar

från klockan 7 på morgonen

till klockan 9 på kvällen.

Samtalet är gratis.

 

Du behöver inte berätta vem du är.

 

Vi kan också ge dig information

om var det finns skyddat boende.

 

Vi kan tala om för dig vart du ska gå

om du behöver sjukvård.

 

Vi kan tala om för dig hur du anmäler till polisen.