Vanliga frågor och svar

 

Här har vi samlat frågor och svar om Rätt att välja. Välj en kategori för att se frågorna.

Filter

Om samtalet

 • Kan jag kontakta Rätt att välja via sms, chatt eller mejl istället för att ringa?

  Nej, Rätt att välja tar enbart emot telefonsamtal och har ingen chatt- eller mejlfunktion. Det går inte att skicka sms till Rätt att välja.

 • Kan ni se varifrån jag ringer?

  Vi kan inte se ditt telefonnummer eller varifrån du ringer.

 • När har Rätt att välja öppet?

  Stödlinjen Rätt att välja har öppet alla dagar kl. 7-21.

 • Kostar det att ringa till Rätt att välja?

  Nej, samtalet till Rätt att välja är kostnadsfritt.

 • Berättar ni för någon vad jag säger?

  Personalen som svarar i linjen har tystnadsplikt och kommer inte att berätta för någon annan vad du sagt.

  Men om du är under 18 år och säger ditt namn, var du bor och berättar att du är i en svår situation så kan vi behöva kontakta kommunen där du bor, så att de kan hjälpa dig. Vi gör aldrig det utan att berätta för dig först.

Vem kan ringa?

 • Kan jag ringa till Rätt att välja om jag befinner mig utanför Sverige?

  Nej, du kan bara ringa till Rätt att välja från Sverige.

 • Kan jag vara anonym när jag ringer till Rätt att välja?

  Ja, du får vara anonym så länge du själv väljer att vara det. Vi kan inte se ditt telefonnummer eller var du ringer ifrån.

  Men om du är under 18 år och säger ditt namn, var du bor och berättar att du är i en svår situation så kan vi behöva kontakta kommunen där du bor, så att de kan hjälpa dig. Vi gör aldrig det utan att berätta för dig först.

 • Kan jag ringa till Rätt att välja om jag inte pratar svenska?

  Ja, om du inte pratar svenska så kan en tolk kopplas in. Tala om vilket språk du vill prata och vänta kvar i luren. Det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in.

 • Jag vet inte om det jag utsatts för är hedersrelaterat våld. Kan jag ringa Rätt att välja ändå?

  Ja, även om du är osäker kan du ringa Rätt att välja för att få råd och stöd eller om du har frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Kan jag som kille eller man ringa till Rätt att välja?

  Ja, alla är välkomna att ringa till Rätt att välja, oavsett kön och ålder.

 • Kan jag som transperson och/eller ickebinär kontakta Rätt att välja?

  Ja. Alla, oavsett könsidentitet, kan kontakta Rätt att välja.

 • Kan jag ringa till Rätt att välja om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?

  Ja, du som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till Rätt att välja via tjänsten Texttelefoni. Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Texttelefoni.

 • Kan jag som anhörig eller vän ringa till Rätt att välja?

  Ja, du som är närstående till någon som är utsatt för hot eller våld i hederns namn är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som kollega eller chef till en våldsutsatt medarbetare ringa till Rätt att välja?

  Ja, du som är kollega eller chef till någon som är utsatt för hot eller våld i hederns namn är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som möter våldsutsatta i mitt jobb ringa till Rätt att välja?

  Yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete kan kontakta Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld (NCH) för råd och stöd. Stödtelefonen för yrkesverksamma har nummer 010-223 57 60. Du kan läsa mer på NCHs webbplats.

Vilken hjälp kan jag få?

 • Vad kan Rätt att välja hjälpa mig med?

  Till Rätt att välja kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

  Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du kan också få information om stödverksamheter dit du kan vända dig. Vi kan ge information om hur du kan kontakta socialtjänsten, vården eller ett resurscentrum. Vi kan också berätta hur man polisanmäler brott som misshandel och hot.

 • Kan Rätt att välja hjälpa mig med att ringa till exempelvis socialtjänsten eller polisen?

  Nej, Rätt att välja kan inte ringa upp andra verksamheter åt dig. Däremot kan du få kontaktuppgifter till olika verksamheter. I akuta situationer, ring alltid larmnumret 112.

 • Kan Rätt att välja hjälpa till med praktiska saker som bostad eller kontakt med jurist?

  Nej, Rätt att välja kan inte hjälpa till att ordna exempelvis bostad eller bistå med kontakt med jurist. Däremot kan personalen ge exempel på vart du kan vända dig, exempelvis socialtjänsten, skyddat boende och/eller en jour där du bor.

Om Rätt att välja

 • Vilka driver Rätt att välja?

  Rätt att välja drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, på uppdrag av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Vilka jobbar på Rätt att välja?

  På Rätt att välja arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet och vana att möta personer i kris och svåra livssituationer.

 • Hur kan jag hjälpa till att sprida information om Rätt att välja?

  Du kan hjälpa oss att sprida information om Rätt att välja genom att länka till vår webbplats eller dela vårt material. Se inlägg för spridning.

   

 • Tar Rätt att välja emot donationer som kläder, leksaker eller pengar?

  Nej. Eftersom Rätt att välja är en stödtelefon som bekostas med statliga medel kan vi inte ta emot donationer. Däremot tar många jourer emot donationer av olika slag.

 • Hur söker jag jobb på Rätt att välja?

  Lediga jobb annonseras via Region Uppsala. Gå till Region Uppsalas webbplats för att se lediga tjänster. På Rätt att välja arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet.

Ring oss

020-57 70 70

Rätt att välja är en stödlinje för dig som lever med regler och krav för att skydda familjens rykte eller heder. Det kan handla om att du utsatts för kontroll, hot eller våld. Samtalet är gratis och du behöver inte berätta vem du är.