En nationell stödlinje

Rätt att välja är en nationell stödtelefon för den som utsatts för kontroll, hot och våld i hederns namn. Även närstående är välkomna att ringa till oss. Vi har öppet alla dagar kl. 7-21. Samtalet kostar ingenting.

Drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid

Stödtelefonen är ett pilotprojekt som genomförs på uppdrag av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. De har i uppgift från regeringen att säkerställa att det finns en nationell stödfunktion för utsatta och deras närstående.

Stödlinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Läs om NCK

Så fungerar Rätt att välja

Till stödlinjen kan våldsutsatta och närstående ringa för stöd och råd.

De som svarar i telefonen är sjuksköterskor eller socionomer som är vana att möta människor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Den som ringer får vara anonym.

Vi kan föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge ytterligare hjälp där den utsatta bor, till exempel socialtjänsten, ett skyddat boende eller ett resurscentrum.

Vi kan berätta för den som har fysiska eller psykiska skador hur man kan kontakta vården eller hur man polisanmäler brott som misshandel och hot.

Rätt att välja kan inte nås från utlandet.

För den som inte pratar svenska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Rätt att välja riktar sig till alla åldrar.

De som svarar i telefonen är sjuksköterskor eller socionomer som är vana att möta människor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi kan föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge ytterligare hjälp där den utsatta bor, till exempel socialtjänsten, ett skyddat boende eller ett resurscentrum.

Rätt att välja kan inte nås från utlandet.

Rätt att välja riktar sig till alla åldrar.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Den som ringer får vara anonym.

Vi kan berätta för den som har fysiska eller psykiska skador hur man kan kontakta vården eller hur man polisanmäler brott som misshandel och hot.

För den som inte pratar svenska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.