Vad är hedersförtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas ofta av flera personer gemensamt och de som utsätter andra för våld kan vara föräldrar, syskon, släktingar eller andra bekanta till familjen.

 

Det vanligaste är att våldet utövas när en tjej gör något som bryter mot familjens och släktens traditioner och regler för hur tjejer och kvinnor ska bete sig. Men det är inte bara tjejer och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, utan även killar, män och ickebinära kan bli utsatta.

Det kan handla om att bli kontrollerad, bli tvingad att gifta sig eller att behöva hålla koll på sina syskon. Det som inte accepteras kan vara att umgås med ”fel” personer, ha sex före äktenskapet, ha ”fel” kläder eller ha en sexuell läggning som släkten inte accepterar. Hbtqi-personer kan bli utsatta på grund av deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Ibland räcker det med att det finns misstankar eller rykten om att något har hänt.

Som straff kan personen utsättas för olika typer av våld, som kontroll, hot, trakasserier och misshandel. Våldet är tänkt att göra så att familjen skyddar eller får tillbaka det rykte eller den heder som de förlorat.

Ibland kan det vara svårt att dra en gräns mellan den som är utsatt och den som utför våldet. De som hotar och kontrollerar någon kan ibland själva vara utsatta, exempelvis en mamma eller ett syskon.

Hedersförtryck förekommer inom många olika kulturer och religioner.

Ring oss

020-57 70 70

Rätt att välja är öppen alla dagar kl. 7-21 och ger stöd till dig som utsatts för hot och våld för att skydda familjens rykte eller heder. Samtalet är gratis och du behöver inte berätta vem du är.