För dig som möter våldsutsatta i arbetet

Du som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i ditt arbete kan hänvisa dem att ta kontakt med oss eller ringa linjen tillsammans med patienten/klienten. Samtalen kan tolkas med hjälp av tolkservice.

 

Sprid information om linjen

Hjälp oss att sprida numret till Rätt att välja. Vi har digitalt material i form av en banner och färdiga inlägg som kan spridas i era kanaler.

Till materialet

 

 

Stödtelefon för yrkesverksamma

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) driver en stödtelefon för yrkesverksamma dit du kan ringa för att få rådgivning. Numret är 010-223 57 60.

NCH har också information och metodstöd för anställda inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende.

Till NCHs webb