Hjälp oss att sprida numret

Hjälp oss att sprida information om Rätt att välja genom att länka till vår webbplats, dela filmen och sprida inlägg i olika kanaler. Trycksaker i form av affisch, klistermärke och minifolder kommer att vara tillgängliga för beställning inom kort.

 

Ladda ner filmen

NCK har tagit fram en informationsfilm om Rätt att välja. Filmen berättar om stödtelefonen: att den är öppen varje dag, är kostnadsfri att ringa till och att den som ringer får vara anonym.

Filmen är nedladdningsbar – välkommen att ladda ner den för att sprida i sociala medier eller för att visa i reception eller väntrum.

Informationsfilm om Rätt att välja

30 sekunder lång. Filmen har uppläsning på svenska och svensk text.

Lägg upp banner

Bannern får användas på myndigheters eller jourers webbplatser. Bannern får inte användas i kommersiella sammanhang. Högerklicka på bannern och välj ”Spara bild som” för att ladda ner den.

Länka bannern till: www.rattattvalja.se

Gör inlägg på sociala medier

Ladda ner bilderna för att dela den i sociala medier. Text för inlägget:

Stödlinje för dig som lever med regler och krav för att skydda familjens rykte eller heder. Det kan handla om att du utsatts för kontroll, hot eller våld.
Linjen är öppen varje dag kl. 7–21. Samtalet är gratis och du får vara anonym när du ringer. Ring 020-57 70 70 eller besök rattattvalja.se