FAQ Kategori: Vem kan ringa?

Jag vet inte om det jag utsatts för är hedersrelaterat våld. Kan jag ringa?


Kan jag som transperson och/eller ickebinär kontakta Rätt att välja?


Kan jag ringa till Rätt att välja om jag befinner mig utanför Sverige?


Kan jag vara anonym när jag ringer till Rätt att välja?


Kan jag ringa till Rätt att välja om jag inte pratar svenska?


Kan jag som man ringa till Rätt att välja?


Kan jag ringa om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?


Kan jag som anhörig eller vän ringa till Rätt att välja?


Kan jag som kollega eller chef till en våldsutsatt medarbetare ringa till Rätt att välja?


Kan jag som möter våldsutsatta i mitt jobb ringa till Rätt att välja?